Viện RIAT nhận đặt hàng máy in 3D cho đối tác

19, Tháng 4, 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

2, Tháng 4, 2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2017 – 2020

21, Tháng 10, 2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2017 – 2022

10, Tháng 10, 2017

Hội thảo “Tầm nhìn công nghệ tương lai và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới”

21, Tháng 9, 2017

Tiếp tục mở lớp chuyên đề phục vụ sinh viên các chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển

10, Tháng 8, 2017

Triển khai mở các lớp chuyên đề miễn phí cho Sinh viên

6, Tháng 6, 2017

Báo cáo khoa học " Nâng cao công suất thu được từ tấm Pin năng lượng mặt trời dùng bộ điều khiển Feed Forward trên cơ sở bộ điều khiển mờ với giải thuật P&O "

6, Tháng 6, 2017

Báo cáo khoa học " Nghiên cứu việc chuẩn đoán được sớm các sự cố tiềm ẩn của Máy biến áp (MBA)"

6, Tháng 6, 2017

Mở lớp chuyên đề Điều khiển quỹ đạo cho Robot công nghiệp ABB IR2600

9, Tháng 5, 2017

Mở lớp chuyên đề phục vụ sinh viên các chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển

27, Tháng 4, 2017

Mở lớp chuyên đề phục vụ sinh viên ngành cơ khí

26, Tháng 4, 2017
Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường ĐHKTCN

Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại trường ĐHKTCN

23, Tháng 10, 2014
Page 1/1 <1>