Thông báo về hội nghị Khoa học quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018)

Vào ngày 01 và 02 tháng 12/2018,tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp sẽ diễn ra hội nghị khoa học "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018).
Thông tin chi tiết về hội nghị xin truy cập website http://icera2018.tnut.edu.vn/
Vào ngày 01 và 02 tháng 12/2018,tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp sẽ diễn ra hội nghị khoa học "International Conference on Engineering Research and Application 2018' (ICERA 2018).Thông tin chi tiết về hội nghị xin truy cập website http://icera2018.tnut.edu.vn/

Tin mới hơn

Tin cũ hơn