Thông báo về hội nghị Khoa học quốc tế "International Conference on Engineering Research and Application 2023' (ICERA 2023)

Là một hội nghị Quốc tế được tổ chức đều đặn từ 2018, "International Conference on Engineering Research and Application 2023' (ICERA 2023) sẽ được tổ chức  vào ngày 01 và 02 tháng 12/2023 tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp. Hằng năm, Hội nghị quy tụ nhiều nhà khoa học và nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham dự với các bài báo có chất lượng được chỉ mục trong danh mục Scopus.
Các lĩnh vực của Hội nghị

MECHANICAL ENGINEERING TRACK
Machining Processes
Non-traditional Machining Processes
Advanced Manufacturing and Automation
Dynamics, Vibration and Control
Metrology and Machine Tool Modeling
CAD/CAM
Machine And Machinery Design
Computational Heat and Mass Transfer

MATERIALS AND MECHANICS OF MATERIALS TRACK
Applied Surfaced Engineering
Materials Manufacturing and Processing
Mechanical Behavior of Materials
Mechanics of Composites
Engineering Materials and Applications
Mechanics of Advanced Materials
Applied Mechanics

MECHATRONICS AND MICRO MECHATRONICS TRACK
Micro/nano fabrication and manufacturing technologies
Mechatronics Applications
Sensors and Actuators
Micromechanics and Nanomechanics
Microrobotics, micro/nano systems and micromechatronic systems integration
Silicon and other advanced materials for MEMS and NEMS
Robotics Systems
Precision Metalworking Technology

AUTOMOTIVE ENGINEERING TRACK
Electric and Hybrid Vehicles
Automotive Engines
Automotive Dynamics
Vibration, Noise and Harshness

ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING TRACK
Environmental systems modeling and Control
Model based control methods & application
Digital Signal Processing and Applications
Power Electronics and Systems
Automation, Robotics and Control
Electrical Measurements
Communication and Electronics Engineering
IC Technologies
Modeling and Simulations
Devices, Circuits and Systems
Energy Systems
Intelligent Transportation Systems
Wireless systems
Networked Control Systems
Fuzzy and Neural Control
Process Control Systems

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY TRACK
Information Systems
Software Engineering
Computer Network and Security
Internet of things and Smart Cities
Embedded Systems
Natural Language Processing
Intelligence Systems
Parallel and Distributing Computing
Grid and High-Performance Computing
Information and Coding Theory
Data Mining and Big Data
Artificial Intelligence
Telecommunications Systems

Thông tin chi tiết về hội nghị xin truy cập website: https://icera2023.tnut.edu.vn/

Tin mới hơn

Tin cũ hơn