Ban lãnh đạo Viện

- VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn                             

Phone: 0913364889

Email: tuannq@tnu.edu.vn

- PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Hoàng Tiến Đạt

Phone: 098 7344991

Email: hoangdat@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn