Ban lãnh đạo Viện

Viện Trưởng:  PGS. TS. Trần Minh Đức                             Ảnh 3 × 4

Phone: 0280 3847259

Email: minhduc@tnut.edu.vn

 

 

Phó Viện Trưởng: TS. Nghuyễn Văn Chí                             Ảnh 3 × 4

Phone: 0280 3547131

Email: ngchi@tnut.edu.vn

 

 

Phó Viện Trưởng: ThS. Đặng Văn Thanh                            Ảnh 3 × 4

Phone:

Email:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn