Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng:

Phone

Email:

Thực hiện các công tác văn phòng của Viện, thực hiện các công tác liên quan đến kế toán – tài chình; kết hợp, điều phối thực hiện các công tác liên quan Đảng, Công đoàn và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện Trưởng

Phone: 02803 847339

Fax: 02803 847339

Email: vienncptccn@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn