Các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Điện – Điện Tử:

Các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Điện – Điện Tử:

-      Điện tử công suất: bù cos phi, lọc bụi, các mạch biến đổi AC – AC; DC – DC, AC – DC, DC – AC, lọc sóng hài

-      Điều khiển và tự động hóa:  Điều khiển tay máy robot, mạng lưới robot, điều khiển tự động hóa các dịch vụ trong tòa nhà (nhiệt độ - độ ẩm, thang máy v.v ),  các lĩnh vực điều khiển hiện đại như: điều khiển tối ưu cho hệ quá trình sản xuất (giấy, xi măng, chế biến v.v), lọc và quan sát trạng thái hệ thống, điều khiển phối hợp nguồn điện (lưới điện và máy phát tự dùng) trong các nhà máy v.v

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai:

-      Đề tài cấp bộ GD và ĐT 2016 “Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu”, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Chí

-      Đề tài cấp Trường 2016,

-      v.v

Tin mới hơn

Tin cũ hơn