Phòng Điện – Điện tử

Trưởng phòng:

Phone:

Email:

Chức năng của phòng Điện – Điện Tử

Quản lý, vận hành và đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị máy móc thuộc phạm vi phòng quản lý

Tham gia, quản lý tiến độ nghiên cứu các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử cùng các cộng tác viên,  

Tìm kiếm và đấu thầu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử,

Tìm kiếm và thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Điện – Điện tử theo sự phân công của Viện trưởng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn