Các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông:

Các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

-      Điện tử viễn thông:  Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến xử lý tín hiệu số, khai thác các dịch vụ trên mạng 3G, 4G.

-      Công nghệ thông tin: nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin hóa các công đoạn sản xuất công nghiệp.

-      Nhận dạng giọng nói, hình ảnh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn