Phòng Xây dựng – Môi trường

Trưởng phòng:

Phone

Email

Chức năng của phòng Xây dựng – Môi trường

Quản lý, vận hành và đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị máy móc thuộc phạm vi phòng quản lý

Tham gia, quản lý tiến độ nghiên cứu các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Xây dựng và môi trường cùng các cộng tác viên, 

Tìm kiếm và đấu thầu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Xây dựng và môi trường,

Tìm kiếm và thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng và môi trường theo sự phân công của Viện trưởng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn