Mở lớp chuyên đề Điều khiển quỹ đạo cho Robot công nghiệp ABB IR2600

 

Chuyên đề 1:  Giới thiệu về Robot công nghiệp ABB IRB2600, phần mềm lập trình điều khiển RobotStudio, định vị hệ tọa độ, thiết lập quỹ đạo di chuyển của robot, nạp chương trình cho robot và chạy online

Chuyên đề 2:  Chuyên đề này bổ trợ cho chuyên đề 1 với nhiều hàm chức năng được cung cấp bởi RobotStudio, (nhập các vật thể vẽ bằng CAD vào trong hệ thống, hướng dẫn học bằng tay điều khiển v.v)

Thực hiện bởi:

TS. Nguyễn Văn Chí

KS. Đặng Văn Huyên

Đơn vị thực hiện:

Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ cao về kỹ thuật công nghiệp, Bộ môn Đo lường điều khiển – Khoa điện tử,

Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Email: ngvchi@tnut.edu.vn

 Sinh viên đăng ký lập danh sách và gửi email đến:  

ngvchi@tnut.edu.vn, dangvanhuyen@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn