Hội thảo “Tầm nhìn công nghệ tương lai và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới”

         Ngày 19/9/2017 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty TNHH Yamazaki Mazak Việt Nam và Công ty TNHH Sandvik Việt Nam tổ chức hội thảo “Tầm nhìn Công nghệ Tương lai và Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới”. Hội thảo này nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí - chế tạo máy và công nghiệp phụ trợ  cũng như giúp cán bộ giáo viên và sinh viên ngành cơ khí cập nhật những xu hướng và giải pháp công nghệ mới. Bên cạnh đó, hội thảo cũng cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới. Hơn thế nữa, Hội thảo là cầu nối giữa Nhà trường với các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để cùng chung tay đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành sứ mạng đào tạo của Nhà trường và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

http://www.tnut.edu.vn/hoi-thao-tam-nhin-cong-nghe-tuong-lai-va-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-ap-dung-cong-nghe-moi-dt3554.html

Tin mới hơn

Tin cũ hơn